MS Sherpa: voor meer inzicht in de behandeling van MS

MS sherpa is ontwikkeld voor patiënten met Multiple Sclerosis (MS). Wat het leven met MS vooral heel lastig maakt, is het onvoorspelbare karakter van het verloop van de ziekte. Het team achter de MS sherpa heeft voor het verkrijgen van meer inzicht twee klinische testen ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van digitale biomarkers en een slim computerprogramma. Het testen van de loopsnelheid en van de snelheid van cognitieve verwerking is gedigitaliseerd en gevalideerd voor thuisgebruik door patiënten.

MS sherpa is ontwikkeld in samenwerking met de patiëntenvereniging Nederland, het Nationaal MS Fonds, Stichting MS Research, het Amsterdam UMC, de Radboud Universiteit, het MS4Research Instituut en Orikami.

De MS sherpa privacyverklaring vindt u hier. Ook de Ectrims Poster over de MS Self Study 2018 kunt u hier raadplegen.

Begin 2021 komt hier een vernieuwde website met informatie voor patiënten en zorgverleners. Voor vragen kun je mailen naar info@orikami.nl of bellen met 024-3010100.

MS Sherpa: for a better understanding of the treatment of MS

MS sherpa has been developed for patients with Multiple Sclerosis (MS). What makes living with MS particularly difficult is the unpredictable nature of the course of the disease. The team behind the MS sherpa has developed two clinical tests to gain more insight, using digital biomarkers and a smart computer program. Walking speed and cognitive processing speed testing has been digitized and validated for use by patients at home.

MS sherpa has been developed in collaboration with the patient association Holland, National MS Fund, MS Research foundation, Amsterdam UMC, Radboud University the MS4Research Institute and Orikami.

You can find the MS sherpa privcacy statement here and consult the Extrims Poster of the MS Self Study 2018 here.

At the beginning of 2021, a new website will be launched with information for patients and healthcare providers. For questions you can email info@orikami.nl or call 024-3010100.